Gedichten

 

Doorbroken onmacht

Lief, teder en uniek, zoals een fijn geslepen diamant.
Een nieuw begin, ontvangen uit mijn Vader’s hand.

Zal jij Hem eens gaan zoeken?
Die jouw vormeloos begin ook zag.
Zal jij Hem leren kennen?
Opnieuw geboren worden door Zijn kracht.

Lief, teder en uniek, zo is elk pasgeboren kind.
Een heel nieuw begin, wat door Hem innig wordt bemind?

Zullen zij Hem eens gaan zoeken?
Die door zijn Zoon, zijn plan volbracht.
Die de onmacht heeft doorbroken. 
En bekleed werd met alle macht.

Zullen zij Hem eens gaan zoeken?
Die ons zelf eens Zijn belofte gaf.
Zoek…en jij zult vinden.
Opnieuw geboren worden door Zijn kracht.

Zoek…en jij zult vinden. 
Opnieuw geboren worden door Zijn kracht.


© Tekst/muziek / Peter Smit

Heilig God

U bent heilig,
Vader God almachtig.
U toetst met vuur.
En al het stro verteert.

Want U loutert,
Ons als zuiver zilver.
Uit pure liefde,   
Kneed U telkens weer.

U bent de Schepper,
Over al wat leeft.
En kent onze gebrokenheid.
Maar gaf daarvoor – uw eigen Kind!

Heilig
Is het Lam van God!
Heilig, bent U die regeert.
Heilig, Heilig, Heilig
Bent U Heer!

En ik weet: Het is veilig,
Rustend in uw vrede. 
U tilt ons op, 
Als wij door lijden gaan! 

Want u bent Abba,
en Heer God almachtig.
Die ons kracht geeft,
Voor de weg,
Die wij – samen met U gaan!

 

© Tekst/muziek / Peter Smit

Afgebroken bloem

Als een bloem werd jij geplukt,
Misbruikt en weggeworpen.
Misleid door zogenaamd geluk.
Vertrapt voor het vermogen.

Opgeraapt door een passant
En meegenomen in zijn hand.
Afgebroken bloem.

U droogde al mijn tranen,
En veroordeelde niet.
Mijn afgebroken bloem  
Veilig in uw hand.


U gaf mij levend water,
En schijnt als de zon.

Mijn afgebroken bloem  
Leef maar uit mijn bron.

Een afgebroken bloem,
Die nu weer bloeit.

 

© Tekst/muziek/Peter Smit

 

Vergeving

Jij verdween in het verleden.
Toen het jou niet meer beviel.
Maar je bleef in mijn gebeden, 
Het verdriet, ontwaakte in mijn ziel.

En ik heb mijn strijd gestreden.
En mijn tranen weggebracht.
Dit moment moet wel zijn gegeven.
Een weerzien met jou op deze dag.

En ik weet, nu jij voor mij staat. 
Na al die jaren die zijn verstreken.
Dat vergeving veel sterker is.
Dan het onrecht in het verleden.

En ik vergeef.
Zoals Jezus mij vergeven heeft.

En ik weet, nu ik jou weer zie. 
Na al die jaren die verloren leken.
Dat de liefde overwint.
Over het onrecht in het leven.

En ik vergeef…. 
Zeven maal zeventig maal,
Mijn kind 

 

© Tekst/muziek/Peter Smit

Mijn vriend

De wind blaast heel zacht door jouw haren.
En Zijn voeten lopen door het zand.
Veilig door Jezus gedragen.
Samen naar de overkant.

Zingend verdwijn je aan de horizon,
naar het verre huis voorbij de zon!

De wind blies heel zacht door jouw haren.
En de tijd – die draait steeds maar door.
Maar jouw voorbeeld voor ons al die jaren.
Dat blijft, en versterkt ons geloof.

Zingend verdween je aan de horizon, 

Naar jouw heerlijk huis voorbij de zon!

Die heerlijkheid, door genade verdiend, is onze toekomst, 
tot weerzien lieve vriend!

 

© Tekst/muziek/Peter Smit

 

Zijn passie

Geboren om te sterven,
uit liefde voor jou en mij.
Vergeving was zijn passie,
met Zijn bloed kocht Hij ons vrij.

Is er een liefde die sterker is?
Dan Zijn offer voor jou en mij.
De Zoon van God is opgestaan,en zegt; Kom tot mij.

Zijn stem klinkt door mijn nacht.
“Roep me aan en ik zal komen.
Mijn kind, het is volbracht,
Geloof in Mij”

© Tekst/muziek/Peter Smit

De finale

De finale werd gespeeld .
Voor alle volken op aarde.
De overwinning wordt gedeeld,
Met hongerige en de dwazen. 

De finale werd gespeeld.
En zijn offer is voor alle mensen.
Die zoeken en worden verdeeld,
Door dromen, angsten en wensen.

Er werd gespeeld voor rechters en criminelen,
Voor hoeren en intellectuelen. 
Er werd gespeeld voor de zwervers op straat,
Voor de liefde en het kwaad.

Er werd gespeeld voor boeren en bureaucraten,
Voor vredesactivisten en soldaten.
Er werd gespeeld voor het ongeboren kind,
Voor de verdrukte en het bewind.

De finale werd gespeeld.
En de boze, hij werd verslagen.
De overwinning wordt gedeeld,
Uit liefde en genade. 

Hij overwon voor kinderen en bejaarden,
Voor de confessionelen en bezwaarde,
Hij overwon voor ons Calvinistisch land,
Voor de kerkganger en de predikant. 

De  finale werd gespeeld .
Voor alle volken op aarde.
De overwinning wordt gedeeld,
Met allen, die Jezus aanvaarden.

 

© Tekst/muziek/Peter Smit

Schuilen onder uw vleugels
Schuilen onder uw vleugels, 
zoals een moeder met haar kind. 
Getekend door diepe wonden, 
Door U gevonden en bemind. 

Gedragen door uw liefde, 
Tilt U mij over ’t smalle pad. 
Naar een toekomst vol van vrede, 
zonder tranen – zonder smart.

Want uw liefde gaat verder dan elke gedachte, door uw Zoon die ons genade gaf. 
Door dit lied wil ik U danken, 
omdat U ook mijn leven zag! 

Want uw liefde gaat verder dan elke gedachte, door de weg die U zelf eens ging.
Is de dood nu overwonnen, en deze weg een nieuw begin!  

 

© Tekst/muziek/Peter Smit

 

Stay up to date?

Follow us on social media