Stichting Help ons helpen

 

Projecten in Roemenie

 

Stichting Help ons Helpen is een christelijke non-profit hulporganisatie. Sinds 1992 zijn wij actief in Roemenie, sinds 2009 in Israel en sinds 2014 in India. Hiernaast steunt de stichting personen of projecten die bijdragen aan de doelstelling van onze stichting.

 

Zo zijn er bijdragen geleverd aan projecten in Malawi en Bolivia.

 

Projecten in India

 

Via een jaarlijkse voedselactie zamelt de stichting geld en voedselpakketten in voor Roemenië en de voedselbank in Katwijk.
 
Onze doelstelling  is om zowel materiële als geestelijke hulp te verstrekken aan noodlijdende personen of gezinnen (ongeacht levensovertuiging) in het binnen- en buitenland.

 

Dit kunnen wij echter niet alleen en zijn sterk afhankelijk van samenwerking met lokale partners, plaatselijke kerken en (christelijke) organisaties en van giften.

 

Meer clips over onze projecten!

Mission Grace

 

Als stichting worden wij graag uitgenodigd in gemeenschappen of kerken om onze projecten te kunnen toelichten of in samenwerking met de band ‘Mission Grace  een volledig programma te kunnen verzorgen.

Stay up to date?

Follow us on social media